Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.shop.ahm.pl.


§1

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady sprzedaży hurtowej i detalicznej przez Jarosława Bartosińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Agencja Handlowa Master, Jarosław Bartosiński, ul. Przemysłowa 4, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, NIP: 531-128-05-53 produktów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.shop.ahm.pl.

 2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej Sprzedawcą.

 3. Prawa autorskie do serwisu oraz zawartych w nich treści należą do Jarosława Bartosińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Agencja Handlowa Master, Jarosław Bartosiński.

 4. Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania ze sklepu internetowego jest dostęp przez Klienta do komputera, przeglądarki internetowej oraz posiadanie konta poczty elektronicznej.

§2

 1. Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.shop.ahm.pl jest sprzedaż produktów z branży artykułów BHP za pośrednictwem Internetu.

 2. Klientem może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

 3. Informacje handlowe zamieszczone na stronie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert.

§3

 1. Zmówienia w sklepie internetowym składa się poprzez dodanie określonej liczby produktów do koszyka. System potwierdza zamówienie poprzez wyświetlenie informacji kończącej zamówienie zawierającej numer zamówienia, łączną kwotę do zapłaty, numer rachunku bankowego właściwego do dokonania zapłaty. Dodatkowo wygenerowana zostaje faktura proforma (którą można pobrać) ułatwiająca dokonanie płatności. Jednocześnie Klient otrzymuje na adres e-mail, który podał w formularzu rejestracyjnym, informację o przyjęciu zamówienia do realizacji ze wszystkimi kosztami oraz proszony jest o potwierdzenie zamówienia.

 2. Zamówienie zostaje złożone (oferta kupna) w momencie potwierdzenia zamówienia poprzez kliknięcia na odpowiedni link aktywacyjny wysyłany na adres e-mail Klienta.

 3. Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny w momencie odbioru towaru lub w formie przedpłaty na rachunek bankowy sklepu.

§4

 1. Wszystkie ceny podane na stronach sklepu internetowego są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto.

 2. Podane ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy.

§5

 1. Dostawa produktów realizowana jest na terenie Polski za pomocą firmy spedycyjnej, zgodnie z obowiązującym cennikiem lub możliwy jest odbiór osobisty.

 2. Możliwe są następujące formy płatności:

  1. za pobraniem - zapłata przy odbiorze towaru gotówką kurierowi.

  2. przedpłata na rachunek bankowy sklepu,

przy czym cennik jest widoczny w momencie przejścia do koszyka a wyboru dokonuje Klient przed dokonaniem potwierdzenia zamówienia.

 1. Czas realizacji zamówienia wynosi do 5 dni dni roboczych w chwili dostępności towaru na magazynie, nie dłużej niż 14 dni roboczych w przypadku braku towaru w naszym magazynie.

§6

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 10 dni od dnia dostarczenia produktu bez podawania przyczyny. Towar zwracany jest na koszt konsumenta.

 2.  

W przypadku niezgodności towaru z umową lub istnienia wad produktu reklamowany towar wraz z protokołem niezgodności należy odesłać na koszt sklepu za pomocą firmy kurierskiej. Sklep internetowy ustosunkuje się do żądań Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

§7
 1. Klient składając zamówienie wyraża zgodę na regulamin i na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

 2. Zabrania się Klientowi umieszczania na stronach internetowych sklepu treści o charakterze bezprawnym.

 3. Niniejszy Regulamin wchodzi z życie z dniem publikacji na stronie internetowej i w przyszłości może ulec zmianie.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa cywilnego.